Миний блогт бензин шахахыг хүсвэл доорх сурталчилгааны линкээр зочлоод гараарай ;)

Advanced English - grammar practice 2007/08/28


Би Advanced түвшнийхнийг бүр таг мартаж орхисон бололтой. Энэ талаар блогтоо юм оруулснаа бодоод бодоод олсонгүй. Сая Cbox дээр Ээгийг хэлэхээр нь нэг юм сигнал авлаа. Тэгээд доорх номыг оруулав... Хэрэв та "My name is...", "Do you ... ?", "Are you ...?", "a, the" ... мэтээс залхаж эхэлсэн бол уг номыг татаж аваарай. Энэ номонд "Error correction", "Stress and Relaxation", "Emphatic structures", ... гэх мэтийн сэдвүүдийн дагуу дасгал ажлууд, хариултын хамт багтсан байгаа.