Миний блогт бензин шахахыг хүсвэл доорх сурталчилгааны линкээр зочлоод гараарай ;)

The Grammar of Words: An Introduction to Linguistic Morphology 2008/02/26


Geert Booij “The Grammar of Words: An Introduction to Linguistic Morphology" Oxford University Press, USA (December 7, 2007) ISBN:0199226245 PDF 352 pages 1,3 Mb
Англи хэлний дїрмийг нарийвчлан судлахыг хїсэж байгаа хїмїїст зориулав...